Strutens naturgeografi

Hovedside

Historikk

Annen litteratur

Naturgeografi

Stiftelsen Struten

Utleie

Transport

Dykking

Kart

Bilder

Linker 

Web kamera

Struten ligger nordvest av øygruppen Søstrene på østsiden av Oslofjorden, 59 07. 0 og 10 44.7.

Struten er bygget opp av sedimentære bergarter, et konglomerat av et forvitret materiale fra lavabergarten rombeporfyr. Fjellet kan være skarpt, kantete og ruglete.

Denne bergarten ligger i et belte på østsiden av Oslofjorden, og øyene fra Jeløya via Rauøy og Missingene til Struten og Søsteroyene er bygget opp av denne særegne bergarten.

Her er et rikt fugleliv, og det sparsomme jordsmonnet har gitt vekstgrunnlag for en variert flora. Den store fuglebestanden sørger for rikelig tilførsel av gjødsel og næringsstoffer. Strandbeltet og det nære sjøområde er preget av en artsrikdom som er usedvanelig på våre breddegrader.

Når fyret var bemannet ble det dyrket både poteter og andre grønnsaker, noe det ennå er spor etter.

Bebyggelsen på Struten består av det gamle fyret, 3 etasjer med fantastisk utsikt over hele Oslofjorden fra den gamle fyrlykta. Med inngang fra gårdsplassen er også et uthus med overnattingsmuligheter. Maskinhuset med dieselaggregatet som ble brukt før solcellepanelet's tid, er ikke åpent for allmenheten. Det gamle båthuset kan også benyttes for langbord eller liknende.