Foreningen Gamle Struten

Hovedside

Historikk

Annen litteratur

Naturgeografi

Foreningen Struten

Utleie

Transport

Dykking

Kart

Bilder

Linker

Sommeren 1988 ble det tatt initiativ til å bevare det gamle fyret og å bruke det til pedagogiske og almennkulturelle formål. Avtale mellom Kystverket og Foreningen Gamle Struten Fyr om bevaring og bruk av fyret ble inngått.

Foreningen Gamle Struten har som formål å bevare Struten Fyr samt gjøre det tilgjengelig for allmenheten gjennom utleie.

Midlene som kommer inn ved utleie brukes i sin helhet til løpende vedlikehold og gradvis oppgradering av inventar, installasjoner og teknisk utstyr.

Styret i Foreningen Gamle Struten Fyr har  følgende sammensetning:

Eirik Martin

Leder og vedlikeholdsleder.

Skjalg Sørensen

Nestleder og booking

Tormod Nyquist

Kasserer

Paul Håvard Sørensen

Sekretær

Helge Sjolte

HMS

Bård Jensen

Teknisk

Nils Einar Engebretsen

Vedlikeholdskoordinator

Sverre Engebretsen

Teknisk

 

Daglig drift av Foreningen Gamle Struten Fyr:

Eirik Martin

tlf. 48248719, mail em(alfakrøll)aboas.no

Nils Einar Engebretsen

tlf. 46928697

Sverre Engebretsen

tlf. 41260315

Skjalg Sørensen

tlf. 99710293, mail elseskjalg(alfakrøll)gmail.com

Hjemmesideansvarlig: Espen Sørensen