Foreningen Gamle Struten

Hovedside

Historikk

Annen litteratur

Naturgeografi

Foreningen Struten

Utleie

Transport

Dykking

Kart

Bilder

Linker


Sommeren 1988 ble det tatt initiativ til å bevare det gamle fyret og å bruke det til pedagogiske og almennkulturelle formål. Avtale mellom Kystverket og Foreningen Gamle Struten Fyr om bevaring og bruk av fyret ble inngått.

Foreningen Gamle Struten er en ideell stiftelse med formål å bevare Struten Fyr samt gjøre det tilgjengelig for allmenheten gjennom utleie.

Midlene som kommer inn ved utleie brukes i sin helhet til løpende vedlikehold og gradvis oppgradering av inventar, installasjoner og teknisk utstyr.

Foreningen Gamle Struten Fyr har  følgende sammensetning:

Skjalg Sørensen

Leder og kontroll/ettersyn.

Eirik Martin

Vedlikeholdsleder og kontroll/ettersyn

Tormod Nyquist

Kasserer

Paul Håvard Sørensen

Sekretær

Helge Sjolte

HMS

 

Daglig drift av Foreningen Gamle Struten Fyr består av:

Skjalg Sørensen

tlf. 99710293, mail elseskjalg(alfakrøll)gmail.com

Eirik Martin

tlf. 48248719, mail em(alfakrøll)aboas.no

 

Har du kommentarer til sidene, ting som du savner eller tips til andre ting som bør være med, gi gjerne en tilbakemelding til elseskjalg(alfakrøll)gmail.com

Hjemmesideansvarlig: Espen Sørensen